Familia - Ministerialis - Goslaria
Familia - Ministerialis - Goslaria

kaiserlicher Stadtvogt Volkmar de Goslaria